Do pobrania

Po 125 latach nieprzerwanego funkcjonowania, z końcem roku 2012 zniknie z mapy Europy kolejny Wolny Port – Hamburg Freihafen. Wskutek zmiany statusu portu,  przekształceniu ulegną również procedury odpraw celnych i techniczne procesy pobierania towarów na terminalach.

Już od 1 grudnia 2012 będziemy mieli okazję doświadczyć tych zmian podczas okresu przejściowego, trwającego do końca roku. W tym okresie, wszystkie hamburskie terminale kontenerowe oraz wiekszość magazynów będzie już pracowała według nowych zasad – morskiego portu celnego.

Słysząc o zmianach, myślimy z reguły o niebezpieczeństwach zwiaząnych z nieznajomością nowych procedur, dodatkowym nakładzie pracy i kosztów. Zmiany w porcie hamburskim są jednak niczym innym, jak dopasowaniem do obecnie obowiązujących standardów – od strony technicznej obowiązywać będę podobne zasady jak w portach w Gdyni czy w Rotterdamie.

W związku ze zmianą, znikną granice celne otaczające port a wraz z nimi zostanie zamkniętych również kilka placówek urzędu celnego. Pozostaną dwa urzędy celne odpowiedzialne za ruch towarowy, które będę pracowły w trybie całodobowym (24/7) – urzęd celny Waltershof (Finkenwerder Strasse 4) oraz urzęd celny Windhukkai (Indiastr. 4).

Zmiana ma na celu usprawnienie pracy portu i wyeliminowanie np. zbędnych kontroli celnych pustych kontenerów , czy ruchu tranzytowego na granicach portu. Urząd celny będzie chciał widzieć tylko te towary, które zostaną podczas „analizy ryzyka” wyznaczone do rewizji.